samo klikni ode i zaobiđeš googleŽiro-Račun: TK PRAĆKA 2484008-1104413928 kod RAIFFEISEN BANK IBAN HR9724840081104413928 MB:2287846 Tel.021-688996 Mob.098-966-0785 email dujmov1@gmail.cominternet TV DUJMOVAČA on-demand

srijeda, 6. ožujka 2013.

Prva udruga tenisača

PodijeliPOVRAT NA GLAVNU STRANICU
NAPOKON DA SE MOŽE IGRATPrva udruga tenisača

Formira se prva teniska udruga tenisača rekreativaca i veterana u hrvatskoj koja bi zamjenila funkcije koje do sada je obavljao savez veterana a obavljao ih je loše po svim točkama. Do sada smo u dalmaciji bili totalno odsječeni od svih događanja u segmentu turnira, gotovo potpuno u segmentu zanimljivih liga i događanja koja uključuje veteranski i rekreativni tenis.
Udruga će preuzeti realizaciju turnira, rang liste i objavu informacija vezano za rekreativni, veteranski i tenis uopće.
Pozivam sve igrače naše regionalne lige da pažljivo prate razvoj događanja jer će udruga omogućiti viši nivo natjecanja, plasman uspješnih momčadi na hrvatski nivo takmičenja i turnire za rang listu hrvatske.
Svi su pozvani da učestvuju u radu udruge te razvoju tenisa i teniskih događanja u Hrvatskoj sa prijedlozima. Svi koji to žele neka se obrate predstavniku za Dalmaciju. Možete i putem kontakt forme ili direktno na mobitel.
Svi su dobrodošli u budućem radu udruge.
Klikni za više sa sastanka u Splitu u PDF formatu.


ZAPISNIK SA SASTANKA O PROBLEMIMA VEZANIM NA REKREATIVNI TENIS U
HRVATSKOJ
Sastanak je održan 02.03.2013.g. u Splitu, u prostorijama na Poljudu s početkom u 15,00
sati.
Sastanku su prisustvovali: Danijel Durdov, Ivica Drlje, Davor Budimir svi iz Tk Tromont
Split, Ševerdija Dušan Tk Rab, Ilija Kovačević Tk Oranice Zagreb, Ivan Drčelić, Srećko
Dupor oba iz Tk Chromos-Savica Zagreb.
1. REKREATIVNI TENIS NA PODRUČJU DALMACIJE-DOPRINOS HTSV-a
Svi prisutni složili su se sa činjenicom da do sada ni jedan relevantan savez i/ili uduga nije
činila puno ili bilo što na organizaciji i popularizaciji rekreatinog tenisa na području
Dalmacije.
Jedini kontakt regije sa HTSV-om bilo je igranje momčadi Tk Tromont u veteranskoj lizi koju
je, po riječima domačina, HTSV loše organizirao.
U nastavku diskusije kratko smo se osvrnuli na dogaĎanja u vezi HTSV-a:
· Pitanje legitimnosti održavanja Skupštine UTVH-a od 06.12.2012.g., na kojoj je
donesen sporni Statut koji je bio povod za pokretanje inicijative za njegovo poništenje
( inicijative koju je do ovog sastanka podržalo 144 bivša člana UTVH, članova koji su
na upitan način izbačeni po spornom statutu ). Naime, Skupština je sazvana
telefonski ( pozvani su probrani članovi ), bez dostave materijala za izmjenu Statuta,
a izmjene su bile suštinske.
· Po ovom statutu, koji je u potpunosti prilagoĎen apsolutustičkoj vladavini
Predsjednika Saveza sazvana je i izbirna Skupština. Po tom novom statutu, u
meĎuvremenu izbačeni su svi nepoželjni članovi ( članovi koji misle svojom glavom )
i ograničena je mogućnost učlanjivanja svih koji nisu po mjeri ( citat iz novog Statuta
u kojem su 4 stranice posvećene tome kako nekoga ne primiti ili izbaciti iz članstva: «
i temeljem drugih elemenata, podataka i pokazatelja kojima Savez
raspolaže o punopravnom članu, kojemu se registracija treba obnoviti,
citat iz Upitnika-Pristupnice: »... da će bespogovorno poštivati i ubuduće
donesene odluke...» ).
· Domačini su upoznati sa akcijama vezanim na zahtjev poništenja spornih Skupština,
i na potrebu sazivanja nove izbirne Skupštine po starom Statutu.
o Otvoreno pismo g. Miriću, Predsjedniku HTSV-a i Upravnom odboru HTSV-a
o Otvoreno pismo HTS-u.
2. OSNIVANJE NOVE UDRUGE REKREATIVNIH TENISAČA HRVATSKE
Predstavnici iz Zagreba, kao dio koordinaciskog tijelo za osnivanje nove udruge rekreativnih
tenisača u Hrvatskoj ukazali su na potrebu osnivanja nove udruge i prezentirali su ciljeve i
aktivnosti nove udruge / prezentacija u prilogu /.
Domaćini su saslušali prezentaciju i izrazili zadovoljstvo sa predloženim idejama i
programom i preuzeli obavezu da o inicijativi upoznaju što veći broj tenisača regije.
Domaćini su predložili da se g. Davor Budimir uključi u realizaciju ovog projekta i da bude
osoba za širenje ove ideje i za upoznavanje predstavnika klubova i svih tenisača rekreativca
Dalmacije, od područja Splita do Dubrovnika. TakoĎer je predloženo da g. Budimir bude
predstavnik navedenog dijela Dalmacije sa kontakt sa novom udrugom.
Koordinator za područje Šibenika i sjevernog dijela Dalmacije biti će g. Duje Ševerdija.
Sastanak je završen u 18,00 sati.
Zapisnik sastavio Srećko Dupor, u Zagrebu 03.03.2013.g.
Srećko Dupor


Z A P I S N I K
sa I. redovne sjednice Upravnog odbora HTSV-a, zakazane radi rješavanja pitanja koja ne trpe odgodu, sukladno st.5.čl.37.
Stauta Saveza, održane elektronskim putem, dana 4. ožujka 2013. godine .
Konstatira se da je datum I.redovne sjednice Upravnog odbora saveza u novom sastavu, koja je bila zakazana za dan 28. veljača
2013. godine, promjenjen radi obveza članova Upravnog odbora, vezano za turnir ITF National Championships of Croatia, na
datum, sukladno st.1. ovog Zapisnika.
Od strane Upravnog odbora sudjelovali :
Predsjednik: Petar Mirić
Članovi: Tea Karanušić, Vlado Rajačić, Božo Vrhovnik, Petra Mirić, Predrag Marohnić i Ante Žedelj
Od strane Nadzornog odbora sudjelovali :
Članovi: Davor Dumičić i Edo Virgini .
Konstatira se da u raspravi na elektronskoj sjednice sudjeluje, Predsjednik i 6 članova Upravnog odbora, Sukladno st.2.čl.37.
Statuta Saveza, Upravni odbor može pravovaljano odlučivati.
Predsjednik Upravnog odbora je predložio, a članovi Upravnog odbora jednoglasno su prihvatili da Zapisničar bude gosp. Vlado
Rajačić, a da ovjerovitelj Zapisnika bude gđa Tea Karanušić.
Predsjednik je temeljem tč.4.st1.čl.29. Statuta Saveza predložio Dnevni red sukladno Zapisniku sa konstitutivne sjednice Saveza
održane 28.02.2012, a članovi Upravnog odbora jednoglasno su sa usvojili, djelomično promjenjen slijedeći
DNEVNI RED
1. Donašanje Odluke vezano za nastup lokalnih natjecatelja na lokalnom turnirima, kojom bi se omogučilo
nastup domaćim natjecateljima, a da istovremeno ne moraju biti punopravni članovi Saveza, što bi
predstavljalo bitnu ušteda za domaće igrače,
2. Donašanje Odluke kojom će se omogučiti klubovima da se natječu u I. i II. Hrvatskoj ligi, a da članovi
njihovih momčadi istovremeno ne moraju biti punopravni članovi Saveza, čime će se ostvariti značajna
ušteda za klubove,
3. Donašanje Odluke o usklađenju svih postoječih Pravilnika Saveza sa novim Statutom Saveza ili izrada
novih,
4. Donašanje odluke o ponovnom prijemu članova u punopravno članstvo Saveza, na njihov zahtjev,
sukladno st.1.čl.16. Statuta Saveza
5. Razno
1.Donašanje Odluke vezano za nastup lokalnih natjecatelja na lokalnom turnirima, kojom bi se omogučilo
nastup domaćim natjecateljima, a da istovremeno ne moraju biti punopravni članovi Saveza, što bi predstavljalo
bitnu ušteda za domaće igrače.
Predsjednik je uvodno napomenuo da već nekoliko godina klubovi organizatori natjecanja iz kalendara HTSV-a,
posebno, TK Vinkovci, Tk Požega, TK Đakovo, TK Varaždin i TK Opatija i TK Rab, podržani sa stavovima TK Pećine
koji nikada nije sudjelovao u organizaciji navedenih natjecanja, te stavovima TK Chromos-Savica i TK Concodija koji
su zadnji puta organizirali predmetna natjecanja 2009 godine, izrazili su želju, da se uvede mogućnost nastupa
lokalnih natjecatelja na lokalnim turnirima, a da istovremeno ne moraju biti članovi Saveza.
Prema izjavama čelnika navedenih klubova, većinu njihovih članova ne zanima biti članom Saveza, ne žele plaćati
Registraciju–članarinu Savezu, ne zanima ih natjecati se za bodove i biti na rang listi Saveza, već žele nastupiti
samo radi zabave na jednom turniru godišnje, u svom gradu, uz plaćanje samo kotizacije klubu-organizatoru.
Upravni odbor Saveza razmatrao je više puta te zahtjeve klubova. Kako bi pomogao organizatorima i natjecateljima
bio je donio slijedeće oduke, od koji se neke navode nastavnim slijedom:
· Svi domaći turniri bili su proglašeni AA /Alpe Adria) turnirima na kojima pravo imaju nastupati i stranci.
Stranci nemaju nikakve obveze prema Savezu, imaju samo platiti kotizaciju organizatoru, sukladno odluci
UO HTSV.a i prijaviti se putem CRO IPINA. Visinu kotizacije koju stranci plaćaju određivali su sami
organizatori, koja je bila veća od kotizacije koju su plaćali domaći igrači, a time su organizatori ustvari bili
stimulirani da smanje kotizaciju domačim igračima, što u naravi nisu učinili,
· Na domaćim turnirima Savez je oslobodio organizatore od obveze da snose troškove (smještaj, prehrana I
putne troškove) službene osobe delegate Saveza, čime se je bitno smanjen trošak organizatora,
· Na domaćim turnirima Savez je oslobodio organizatore da moraju angažirati vrhovnog suca, već samo
voditelja natjecanja, člana svog kluba, a sve ždrijebove i potrebnu dokumentaciju za vođenje turnira, radi
Savez za organizatore besplatno, čime su također bitno smanjeni troškovi organizatora,
· Klubovima koji su bili u slabijoj financijskoj situaciji odlukom UO ne naplaćuje se kotizacija za održavanje
turnira i Savez daje besplatno potreban broj lopti za održavanje turnira,
· Organizatori turnira u zimskom ciklusu ne plaćaju Savezu kotizaciju za održavanje turnira, a od Saveza
također besplatno dobivaju potreban broj lopti, za održavanje natjecana
Naprijed navedene odluke su samo neke od mjera koje je Savez uveo radi smanjenja troškove organizatorima
natjecanja sa ciljem, da organizatori temeljem navedenog smanje visinu kotizacije svim učesnicima natjecanja.
Nažalost organizatori to u praksi ne provode, a krivnju prebacuju na Savez.
Savez je naprijed navedenim povećao svoje troškove, a smanjio si je prihod. Da bi još više smanjio svoje troškove
poslovanja, a time i potrebu za većim prihodima, od kojih je jedan i prihod od članarina, Savez je ukinuo mjesto
tajnika koji je u Savezu bio plaćena osoba i uz bitno manji iznos angažirao knjigovodstveni servis, kojim potezom je
ostvario uštedu troškova Saveza. Ostale poslove koje je obavljao plaćena osoba–tajnik radio je i radi Predsjednik
saveza gratis.
Kako se Savez financira od članarina, kotizacija koje klubovi plaćaju za organizaciju natjecanja, sponzorstva i
donacija, koje su znatno pale radi opće situacije, Savez nije bio u mogučnosti uz sve naprijed navedene mjere i
odluke, omogučiti domaćom natjecateljima, nastup na turniru bez plaćanje članarine, a da istovremeno i klubovi
nisu podnijeli dio tog tereta za nastup svojih članova na turnirima koje organiziraju.
Ovo se posebno navodi iz razloga, neovisno o tome što članovi lokalnih klubova po izjavama čelnika klobova ne
žele bi na rang listama Saveza i ne zanimaju ih bodovi, već samo žele igrati, radi programskih rješenja Saveza, svaki
natjecatelj koji se želi prijaviti na turnir, mora to učiniti putem CRO IPINA, a to znači da natjecatelj mora imati svoju
osobnu stranicu, PROFIL, u okviru web stranice Saveza, koja naravno treba kreirati i stalno ažurirati, što predstavlja
trošak za Savez.
S obirom na situaciju i želju Saveza da pomogne koliko je moguće natjecateljima lokalnih klubova, da nastupe na
lokalnim turnirima, Upravni odbor Hrvatskog teniskog saveza veterana donio je slijedeču
ODLUKU 1
Dozvoljava se svim natjecateljima nastup na jednom lokalnom turniru, neovisno dali su iz mjesta na kojem se turnir
održava ili iz drugih mjesta, a da pritom ne moraju biti članovi Saveza, uz plaćanje 50 kn, za potrebu vađenja CRO
IPIN jednokratno, koji je nužno posjedovati radi prijavljivanja na turnir, (CRO IPIN vrijedi i za narednu godinu bez
ponovnog plaćanja), a da pritom ne moraju biti punopravni članovi Hrvatskog teniskog saveza veterana, čime se
znato smanju troškovi nastupana turniru predmetnih natjecatelja.
Članovi uplatom 50 kn za CRO IPIN ne ostvaruju punopravno članstvo u Savezu, ali rezultati koje će na turnirima
ostvariti, biti će uključeni na Rang listu Hrvatskog teniskog saveza veterana. Ako natjecatelj naknadno odluči da želi
postati punopravni član Saveza, to može postiže uplatom razlike u cijeni do 350 kn (znači 300 kn, za kategorije do
60+, ili razlike do 250 kn (znači 200 kn) , za kategorije iznad 65+ i penzionere te prihvaćanjem i ispunjenjem svih
propisanih uvjeta za punopravno članstvo, sukladno Statutu Saveza.
2.Donašanje Odluke kojom će se omogučiti klubovima da se natječu u I. i II. Hrvatskoj ligi, a da članovi njihovih
momčadi istovremeno ne moraju biti punopravni članovi Saveza, čime će se ostvariti značajna ušteda za
klubove,
Temeljem zaprimljenih prijedloga i nastojanja da pomogne klubovima koliko je to moguće u smanjenju njihovih
troškova koje imaju, vezano za nastup u I. i II: Hrvatskoj ligi, Upravni odbor Hrvatskog teniskog saveza veterana
donio je jednoglasno slijedeču
ODLUKU 2
Dozvoljava se klubovima, radi smanjenja njihovih troškova koje imaju vezano za nastup u I. i II. Hrvatskoj ligi, da u
sastavu svojih momćadi mogu imati natjecatelje, sukladno Pravilniku o ligaškom natjecanju, a koji istovremeno ne
moraju biti punopravni članovi Hrvatskog teniskog Saveza veterana, što konkretno znači, da klubovi za njh nisu u
obvezi plaćati Registraciju Savezu za tekuću natjecateljsku sezonu.
3.Donašanje Odluke o usklađenju svih postoječih Pravilnika Saveza sa novim Statutom Saveza ili izrada novih,
Kako je u prosincu 2012.godine, donesen novi Statut Hrvatskog teniskog saveza veterana, Upravni odbor donio je
jednoglasno slijedeću
ODLUKU 3
Obvezuje se Predsjednik Saveza, da podzume sve potrebne korake na izradi i usklađenju svih postojećih Pravilnika
sa Statutom od 06.prosinca 2012.godine, za čije donošenje nije nadležna Skupština Saveza, sukladno tč.20.čl.22.
Statuta Saveza.
4.Donašanje odluke o ponovnom prijemu članova u punopravno članstvo Saveza, na njihov zahtjev, sukladno
st.1.čl.16. Statuta Saveza
Pod ovom točkom dnevnog reda Predsjednik je napomenuo da je elektronskim porukam kružio među bivšim
članovima, a i sadašnjim punopravnim članovima Saveza, popis osoba među kojima su se nalazile i osobe koje su
uredno platile Registraciju 2013 i naknadno popunile Upitnik-Pristupnicu i podnjele zahtjev Savezu za ponovni
prijem u punopravno članstvo Saveza. Kako Savez nije mogao za sada utvrditi točnost navoda koje kruže
elektronskom porukama za sada Upravni odbor Hrvatskog teniskog saveza veterana, donio je jednoglasno
slijedeču
ODLUKU 4
Prihvaća se Zatjev od 22.02.2013., za ponovni prijem u punopravno članstvo Saveza, 5 (pet) bivših članova Saveza
kojima je punopravno članstvo automatski prestalo radi ne produženja godišnje Registracije članstva do
propisanog roka, sukladno st.1.čl.16. Statuta i prijem u punopravno članstvo Saveza novog člana sukladno
Zahtjevu od 26.02.2013. godine, sukladno st.1.čl.16. Statuta i popisu u prilogu ovog Zapisnika.
Odbija se Zahtjev za obnavljanje punopravnog članstva bivšem članu Saveza, unatoč i nakon uplate godišnje
Registracije–članarine u predviđenom roku za narednu natjecateljsku sezonu, sukladno st.2.čl.16. Statuta i popisu u
prilogu ovog Zapisnika.
Savez dužan je izvršiti povrat uplaćene Registracije-članarine, na žiro-račun predmetnog bivšeg člana Saveza,
kojemu je odbijen Zahtjev, sukladno st.3.čl.16. Statuta.
5.Razno
Pod ovom točkom dnevnog reda Predsjednik je napomenuo, da je Savez dana 02.ožujka 2013. godine, zaprimio
elektronsku poruku TK Rab, potpisanu po predsjedniku organizacijskog odbora turnira, gosp Vili Lioviću i
predsjedniku TK Rab gosp. Aleksandru Šaniću, kojim se otkazuju održavanje turnira AA 70 Sun Adria Cup, koji se je
trebao održati u Rabu od 15.-16.06.2013.godine.
Kao osnovni razlog naveden je njihova procjena citiramo „rizik održavanja „okrnjenog“ turnira i moguće financijske
probleme, koji bi to sa sobom donijelo“.
Kako je na konstituirajučoj sjednici Saveza održanoj 28.02.2013 najavljen Dnevni red sa točkama koje najavljuju
nove mjere ( vidi odluku 1. Ovog Zapisnika), a sa istom odlukom je u telefonskom razgovoru upoznat gosp
Ševerdija, čudi potez TK Rab nakon što su dobili obavijet o donošenju odluke 1, na kojoj su dugo inzistirali, da
nakon saznanja o tome, naglo donose odluku o jednostranom raskidu preuzete obveze o organizaciji predmetnog
turnira.
Svojim, po našem miščljenju nadasve preuranjenim i upitno opravdanim potezom nanjeli su štetu domaćim,
lokalnim, a i stranim igračima, koji su godinama dolazili na turnir. Naravno, time su postupili suprotno čl.2.3.
Pravilnika o pojedinačnom natjecanju HTSV-a, kojim je definirano da Organizator koji ne poštuje i ne pridržava se
propisanih Pravilnika HTSV-a ili neopravdano, nakon objave kalendara natjecanja odustane od organizacije
natjecanja za koje se kandidirao, treba Savezu nadoknaditi sve troškove koje je svojim postupkom prouzročio.
Također, obavještava se članstvo, da Upravni odbor Saveza ne može prihvatiti neprikladan termin 30.-31. ožujak
2013. godine (Uskrs), koji je TK Ponikve, ponudio Savezu za održavanje turnira AA 70 OP Ponikve Dunlop Cup 2.
Temeljem navedenog predmetni turnir se neće održati.
Nakon poduže diskusije članovi Upravnog odbora donijeli su jednoglasno slijedeču
ODLUKU 5
Zadužuje se Predsjednik, da objavi na web stranici Saveza www.htsv.hr Poziv svim klubovima, koji su
zainteresirani sukladno novim uvjetima i odluci 2. ovog Zapisnika, da sudjeluju u natjecanju I. i II. Hrvatske
lige 2013..
Dovršeno u 12,30 sati
Ovjerovitelj zapisnika: Zapisničar:
gđa. Tea Karanušić gosp Vlado Rajačić
Zagrebu, 4. ožujak 2013. godine

Nema komentara: