samo klikni ode i zaobiđeš googleŽiro-Račun: TK PRAĆKA 2484008-1104413928 kod RAIFFEISEN BANK IBAN HR9724840081104413928 MB:2287846 Tel.021-688996 Mob.098-966-0785 email dujmov1@gmail.cominternet TV DUJMOVAČA on-demand

ponedjeljak, 2. travnja 2012.

ZAHVALJUJEMO SE SPLITSKOM SAVEZU ŠPORTOVA ŠTO SU NAS UVRSTILI U SUFINANCIRANJE ŠKOLA

Podijeli POVRAT NA GLAVNU STRANICU

From: Ivica Prančević [mailto:tenis.klub.pracka@st.t-com.hr]


Sent: Monday, April 02, 2012 5:24 PM

To: 'Danira Mardesic'

Subject: ODBIJANJE SREDSTAVA ZA TENISKU SKOLU PRACKA

ZA ARANBAŠIĆA

TENISKI KLUB PRAĆKA
KUPREŠKA 64

ZAHVALJUJEMO SE SPLITSKOM SAVEZU ŠPORTOVA ŠTO SU NAS UVRSTILI U SUFINANCIRANJE ŠKOLA

ALI NAŽALOST NEMOŽEMO PRIHVATITI VAŠA SREDSTVA ZA 2012.g.

JER SE KOSE SA NAŠOM RADNOM POLITIKOM O VRIDNOVANJU BODOVNI SATI

NAIME SA 89 SATI GODIŠNJE NEMOŽE SE NIJEDNA ŠKOLA TENISA ODRŽAT NITI SPROVEST

U NAŠEM PROGRAMU ZA ŠKOLU TENISA NIGDI VAN NIJE NAZNAČENO 89 SATI

VELIKA VAM HVALA

PREDSJEDNIK :
IVICA PRANČEVIĆ

OVO ODBIJANJE OBJAVITE NA SVOJIN WEB STRANICAMA

Nema komentara: